Veiledning i enkeltsaker

06.07.2022

Jeg bistår gjerne med å veilde helsepersonell - uansett hvor de jobber - som jobber med mennesker med ulike former for angst og frykt, der man tenker at eksponeringsterapi vil være en hensiktsmessig vei videre. Kanskje dere ønsker å forsøke eksponeringsterapi, men ikke helt vet hvordan man skal gå i gang. Kanskje er eksponeringsterapi forsøkt tidligere uten at dere har oppnådd effekt? Kanskje står dere fast uten å vite hvorfor? Der mye investeres, men resultatene uteblir? Ta kontakt med meg, så kan vi sammen finne ut hva jeg kan bidra med for å hjelpe dere videre. På mail psykologelinbredesen@gmail.com eller telefon 48 44 98 37.
Mye av min kompetanse på ERP-behandling (eksponering med responsprevensjon) er ervervet gjennom pasientarbeid i Team for 4-dagers behandling og OCD, som jeg var med å startet ved DPS Gjøvik i 2014, og gjennom pasientarbeid i spesialisthelsetjenesten. ERP innebærer å lære pasienten å møte utfordrende situasjoner, tanker og følelser på en ny måte. Der pasienten blir bevisst tryggingsstrategiene sine og tar aktive valg om en ny fremgangsmåte for å oppnå målet om bedre livskvalitet.
Pris: 1500,- per påbegynte time