Priser og øvrige betingelser

- Foreløpig kan jeg kun tilby terapi onsdager på dagtid.
- Timer må avbestilles senest 48 timer før starttidspunkt på oppsatt time. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet uansett årsak. Dette inkluderer forhold som klienten ikke selv kan lastes for, inkludert sykdom. Dette er vanlig praksis hos private psykologer. Hvis du ikke kan møte grunnet sykdom, vil du få tilbud om å gjennomføre timen som telefonkonsultasjon.
- Avbestillinger eller spørsmål om endringer kan gjøres enkelt ved å sende en sms til 48 44 98 37
- Faktura sendes på mail eller vipps etter timen. 
- Noen har en helseforsikring som dekker behandling hos psykolog/terapeut. Kontakt ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver for å undersøke om du er dekket.
- Ved eventuelt akutt hjelpebehov mellom timer benyttes fastlege, legevakt eller ambulanse på 113.

PRISER:

Kartleggingssamtale

45 min 1250,-

Terapi

45 min 1050,-

Dobbeltime (kan brukes til eksponeringsterapi, traumebearbeiding o.l.)

90 min 1850,-

Utredning

90 min 1850,-

Rapporter o.l.

pr halvtime 650,-