På tur med psykologen

På tur med psykologen er et behandlingskonsept der psykoterapi blir kombinert med naturkontakt og fysisk aktivitet. 3 komponenter som alle har vist å ha positiv effekt på psykisk helse. Behandlingen gjennomføres i løpet av 1 eller 3 dager. Hver behandlingsdag innebærer en tur på vakre Totenåsen.

Med på turen er en psykolog og en turterapeut. Vi jobber for at alle skal oppleve mestring på tur, få ny kunnskap og innsikt i sine vansker, samt tips og råd om hvordan en kan jobbe med endring. Vi har små behandlingsgrupper, på opptil kun 4 deltagere.

På tur med psykologen 1 dag
I løpet av denne dagen vil du få:
Undervisningen "Nyttige og unyttige alarmer"
Tur med psykolog og turterapeut

På tur med psykologen 3 dager (dagsturer mandag, onsdag og fredag)
I løpet av disse dagene vil du få:
Behandlingsopplegget "Lær å mestre angst"
Tur med psykolog og turterapeut

Vi tar sikte på å kunne arrangere de første turene vår/sommer 2023. Ble du nysgjerrig og ønsker å vite mer? Vil du være en av de første til å motta denne behandlingen til en sterkt redusert pris? Ta kontakt med psykolog Elin Bredesen på telefon 48 44 98 37 eller mail psykologelinbredesen@gmail.com. Det vil bli gjennomført samtaler før eventuell deltagelse på tur. Dette er for å sikre at dette blir riktig tilbud for deg. Om vi i disse samtalene finner ut at det ikke er riktig for deg å delta, vil du få råd om hva som kan være bedre hjelp for deg. 

Alle deltagerne vil bli bedt om å signere kontrakt om taushetsplikt

Redusert pris: 500,- for 1-dagstur og 1500,- for 3-dagerstur.

Hvorfor kombinere psykoterapi med naturkontakt og fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet: Forskning viser at fysisk aktivitet har en rekke positive effekter på oss mennesker, blant annet ved å gi mer energi og bedre humør, redusere stress, bedre selvbilde og forholdet til egen kropp, samt gi mulighet for mestringsopplevelser. I tillegg opplever mange at fysisk aktivitet fører til at en blir naturlig trøtt, og med dette kan søvn bedres. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan medføre like stor reduksjon i depressive symptomer som medikamentell behandling med antidepressiva. Aktiviteter sammen med andre skaper et sosialt fellesskap, som mange opplever som positivt.
Kilde: Helsenorge.no: https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet

Naturkontakt: Forskning har vist at bare det å være i naturen bedrer vår hukommelse og evne til oppmerksomhet. Naturkontakt gir typisk en avledning fra grubling og negative følelser, og øker graden av positivt humør, gir følelser av tilhørighet, avkobling og behagelig fascinasjon.
Kilder: Bratman G. N., Hamilton J. P., Hahn K. S., Daily G. C. & Gross J. J. 2015. «Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. PNAS, 112, 8567-8572; Hegarty, J. R. 2010. "Out of the consulting room and into the woods? Experiences of naure-connectedness and self-healing". European Journal of Ecopsychology 1: 64-84;. Jensen, V. H., 2015. "Som når tåka letter: En kvalitativ analyse av ulike beretninger om naturopplevelser". Hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi, NTNU

Målet med å kombinere psykoterapi med naturkontakt og fysisk aktivitet er å skape et potent behandlingsopplegg som vil muliggjøre og inspirere til endringsarbeid mot bedring.

Konseptet er under utvikling og endringer vil kunne forekomme.