2 dagers kurs i eksponeringsteknikk

06.07.2022

Kurset er tiltenkt helsepersonell som jobber med personer med angstlidelser i spesialisthelsetjenesten, i kommunen eller i privat virksomhet. Som helsepersonell vil man stå godt rustet til å hjelpe pasienter med å mestre ulike frykter og ulike angstlidelser om man kan grunnleggende prinsipper for eksponeringsbehandling.

Mitt mål er at deltagerne gjennom disse to dagene på kurs skal kunne hjelpe pasienter med å skreddersy gode eksponeringsøvelser som legger til rette for endringsarbeid og bedring. Sentralt her er å kunne presentere et godt behandlingsrasjonale for pasienten, forstå pasientens angstprosjekt og tryggingsstrategier, samt sammen med pasienten formulere og gjennomføre eksponeringer som bryter med angstprosjektet.

Mye av min kompetanse på ERP-behandling (eksponering med responsprevensjon) er ervervet gjennom pasientarbeid i Team for 4-dagers behandling og OCD, som jeg var med å startet ved DPS Gjøvik i 2014, og gjennom pasientarbeid i spesialisthelsetjenesten. ERP innebærer å lære pasienten å møte utfordrende situasjoner, tanker og følelser på en ny måte. Der pasienten blir bevisst tryggingsstrategiene sine og tar aktive valg om en ny fremgangsmåte for å oppnå målet om bedre livskvalitet.

Ta kontakt med meg for nærmere avtale om dato, sted og antall deltagere for kurset. På mail psykologelinbredesen@gmail.com eller telefon 48 44 98 37.